Каролінський Євген Олександрович

Закінчив Харківський державний університет (1994 р.) та аспірантуру
ФТІНТ НАН України (1997 р.). Кандидат фізико-математичних наук,
захистив кандидатську дисертацію на тему «Пуассонові однорідні
простори груп Пуассона-Лі» (1998 р.). З 1998 по 2003 рр. — асистент, з
2003 по 2015 рр. — доцент кафедри теорії функцій та функціонального
аналізу Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. З
2015 р. — доцент кафедри фундаментальної математики Харківського
національного університету ім. В. Н. Каразіна. Вчене звання — доцент
(2008 р.).

Галузь наукових інтересів — алгебри Лі, квантові групи, пуассонова
геометрія, теорія представлень. Автор/співавтор 20 наукових статей.
Учасник
багатьох міжнародних конференцій. В 2005—2007 рр. протягом 4-х
семестрів був візітінг-професором Університету Нотр Дам, США.

Провідний лектор факультету математики та інформатики ХНУ. Викладав
лекційні курси з алгебри, дискретної математики, теорії груп та алгебр
Лі, теорії представлень, теорії Галуа, алгебричної теорії чисел,
теорії в'язок, математичих основ криптографії. Автор/співавтор
навчальних посібників з теорії груп
та теорії алгебр Лі.