Наукові напрями секції математичного та функціонального аналізу

Область наукових інтересів кафедри математичного аналізу

 • 1. теорія субгармонічних функцій (проф. А. П. Гришин);
 • 2. теорія операторів, теорія функцій та інтерполяційні задачі аналізу (проф. В. К. Дубовий);
 • 3. математичні проблеми кінетичної теорії (проф. В. Д. Гордевський);
 • 4. теорія систем та теорія розсіяння (доц. С. С. Бойко);
 • 5. задача стабілізації, математична теорія керування, диференціальні рівняння (доц. Г. О. Безсонов);
 • 6. функціональний аналіз (доц. С. Л. Гефтер);
 • 7. крайові задачі для диференціальних рівнянь в частинних похідних (доц. О. А. Макаров);
 • 8. диференційні рівняння iз загаюванням, асимптотична поведінка розв’язків диференційних рівнянь у частинних похідних (доц. О. В. Резуненко).

Область наукових інтересів кафедри теорії функції та функціонального аналізу

 • 1. комплексний аналіз: спеціальні класи голоморфних і мероморфних функцій, голоморфні майже періодичні функції, дискретні необмежені множини в лінійних просторах (проф. С. Ю. Фаворов);
 • 2. геометрія банахових просторів, оператори в банахових просторах, векторна міра та теорія інтегрування (проф. В. М. Кадець);
 • 3. комплексний аналіз, спеціальні класи цілих функцій: оцінки зростання та розподіл нулів; многочлени: розташування нулів (доц. Г. М. Вишнякова);
 • 4. теорія Лі (доц. Є. О. Каролінський);
 • 5. арифметика напівгруп Делфі, арифметика ймовірнісних мір на групах (доц. І. П. Ільїнська);
 • 6. характеристичні функції, розкладання законів ймовірності (доц. О. І. Ільїнський).