Про секцію

Кафедра математичного аналізу

Кафедра математичного аналізу заснована в  1921 році. Нею завідували: Ц. K. Рус’ян (1921-1928), M. М. Марчевський (1928-1941), Г. I. Дрінфельд (1944-1962), Б. Я. Левін (1963-1972), I. Є. Луценко (1972-1975), В. П. Петренко (1975-1983), В. M. Борок (1983-1994), Г. M. Скляр (1994-1999), A. П. Гришин (1999-2004), В. Д. Гордевський (2004-2015).

Основні напрямки наукових досліджень, що проводяться на кафедрі останнім часом:

– комплексний аналіз, асимптотичні методи, теорія субгармонічних функцій, опуклий аналіз, інтегральні рівняння (роботи А. П.Гришина, І. В. Поєдінцевої);

– зростання і розподіл значень цілих і мероморфних функцій (роботи І. І. Марченко, І. Г. Ніколенко);

– дослідження класичних інтерполяційних задач, вивчення стискаючих оператор-функцій, дослідження матричних ортогональних поліномів для вироджених матричних заходів (роботи В. К. Дубового, С. С. Бойко, Н. Н. Чорновол);

– математична і статистична фізика, кінетична теорія газів, рівняння Больцмана, нелінійні інтегро-диференціальні рівняння (роботи В. Д. Гордевського);

– якісна поведінка рішень різних класів диференціальних рівнянь з запізнюючим аргументом, дослідження нелінійних диференціальних рівнянь в частинних похідних з запізнюючим аргументом (роботи О. В. Резуненко);

– голоморфні рішення лінійних диференціальних рівнянь в банахових просторах, траєкторна теорія ергодичних динамічних систем (роботи С. Л. Гефтера);

– диференціальні рівняння з частинними похідними, теорія управління, псевдодіференціальні рівняння (роботи О. А. Макарова, Л. В. Фардіголи);

– теорія стабілізації для систем керованих диференціальних рівнянь (роботи Г. О. Безсонова).

Кафедрою було підготовлено велику кількість спеціалістів, які з успіхом працюють в різних галузях науки, вищої освіти та виробництва. Багато з випускників нашої кафедри закінчили аспірантуру, захистили кандидатські та докторські дисертації і продовжили свою діяльність як в Україні, так і за її межами (США, Австрія, Швейцарія, Ізраїль, Туніс, Росія тощо).

Кафедра теорії функцій та функціонального аналізу

Кафедра теорії функцій заснована в 1933 році. Ініціатором її створення був член-кореспондент АН УРСР Н. І. Ахієзер, він завідував нею з жовтня 1933 р. по вересень 1941 р. На посаду завідувача кафедрою теорії функцій з 1 вересня 1947 р. по 1955 р. був призначений професор О. Я. Повзнер. А вже з вересня 1955 р. по серпень 1961 р. знову кафедрою завідував Н. І. Ахієзер. Далі завідували кафедрою професори Б. Я. Левін (1961-1963) та І. В. Островський (1963-1986). У 1986 році кафедра теорії функцій об’єдналася з кафедрою вищої алгебри та математичної логіки і отримала назву кафедри теорії функцій та функціонального аналізу. Нею завідували далі професора Ю. І. Любич (1986-1989) та І. В. Островський (1990-1994). З 1994 р. по 2015 р. кафедрою завідував доктор фіз.-мат. наук, професор С. Ю. Фаворов.

Основні наукові напрямки кафедри:

– майже періодичні об'єкти в комплексному аналізі (С. Ю. Фаворов, Н. П. Гиря);

– аналітичні питання теорії ймовірностей (О. І. Ільїнський);

– геометрія банахових просторів (В. М. Кадець);

– нульові множини різних класів аналітичних функцій, їх розподіл значень (С. Ю. Фаворов, Г. М. Вишнякова, О. М. Каткова);

– розподіл нулів абсолютно монотонних функцій (Г. М. Вишнякова, О. М. Каткова);

– напівгрупи, кільця і гомологічна алгебра (Б. В. Новіков, І. П. Ільїнська, Л. Ю. Полякова);

– алгебри Лі (Є. О. Каролінський).

З 1 вересня 2015 року кафедра математичного аналізу та кафедра теорії функцій та функціонального аналізу  стали частиною об'єднаної кафедри фундаментальної математики.